Online Class : Grow Up Business with Creative Content

฿3,900.00

Category:

Description

คอร์สเรียน Grow Up Business with Creative Content ปูพื้นฐานการทำคอนเทนต์ในระดับเริ่มต้น เนื้อหาจะเริ่มต้นตั้งตั้งแต่การเข้าใจลักษณะ การทำครีเอทีฟคอนเทนต์ที่แท้จริง ทั้งตัวอักษร สัญลักษณ์และรูปภาพ ไปจนถึงการเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง การใช้ Tools ในการทำครีเอทีฟคอนเทนต์ที่ได้ผล ไปจนถึงทั้งการวางแนวกรอบทางการครีเอทีฟที่ให้ผลดีแบบต่อเนื่อง และสามารถใช้ไปต่อยอดทางอาชีพ ทั้งการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ไปจนถึงการเป็นบล็อกเกอร์มืออาชีพได้ จากการทดสอบหลักสูตรมานานกว่า 7 เดือน

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Online Class : Grow Up Business with Creative Content”

Your email address will not be published. Required fields are marked *