กรอบแนวคิด คอนเทนต์ที่ดี เริ่มจาก 4 อย่างนี้

การสร้าง Content คือการสวมบทบาทเป็นนักเล่าเรื่องผ่านสื่อ Content คือสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนเกิดความสนใจและตามมาด้วยการเปิดใจให้กับคุณ หลังจากนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะขายสินค้า บริการ หรือมีจุดประสงค์ใดก็แล้วแต่ต่อมวลชนที่เปิดใจก็ย่อมเป็นไปได้มาก เป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสาร และ 4 สิ่งที่คุณต้องทำ เมื่อต้องการสร้าง Content ดี ๆ ก็คือ

1. เขียนเนื้อหาให้อ่านง่าย

พฤติกรรมของผู้อ่านโดยเฉพาะในโลกโซเชี่ยล ต้องการรับรู้ข้อมูลแบบง่าย ๆ ใช้เวลาไม่มากในการทำความเข้าใจกับเนื้อหา ดังนั้นในการเขียน content คุณจะต้องตัดความยากต่างๆ ออกไป ไม่ว่าจะเป็น ศัพท์ทางเทคนิคที่คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจ แม้การกล่าวถึงศัพท์เทคนิคอาจจะทำให้ดูผู้เขียนเก่ง มีภูมิรู้มาก แต่ในการสื่อสารไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเป็นการปิดกั้นการรับรู้ไปในตัว ใช้ประโยคที่เข้าใจง่าย กระชับ เพราะไม่มีใครอยากอ่านอะไรยาวๆ ยืดเยื้อ ใช้วรรคตอนเข้าช่วยให้อ่านง่ายขึ้น

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร

กลุ่มคนที่ต่างกัน การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสำนวน เรื่องราว การยกตัวอย่างให้เข้าใจก็ย่อมแตกต่างกัน การส่งสารของเราอาจจะไม่ไปถึงคนกลุ่มใดๆ เลย หากเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าต้องการจะบอกเรื่องราวเหล่านั้นกับใคร ดังนั้นก่อนที่จะนั่งลงเขียน Content ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารด้วยก่อนว่า เป็นกลุ่มคนใด วัยใด จะต้องสื่อสารด้วยสำนวนใดจึงจะตรงใจกลุ่มคนดังกล่าว

3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล

เนื้อหาและข้อมูลที่เราใส่ลงไปจะทำงานได้ดีกับผู้รับสารหากเป็นข้อมูลที่อ่านแล้วน่าเชื่อถือ เป็นข้อมูลที่มีน้ำหนัก มีที่มาที่ไปที่เป็นจริง ซึ่งจะช่วยขจัดความสงสัยในใจคนอ่านได้ว่า เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาปลอมหรือไม่ เป็นเรื่องแต่งขึ้นที่เขียนมาหลอกหรือไม่ ด้วยการใส่แหล่งที่มาที่ไปอย่างชัดเจนลงไปด้วย

4. ใส่ประโยชน์ให้ผู้รับสารด้วย ไม่ควรเน้นการขายมากไป

แน่นอนว่าการสร้าง content ขึ้นมาจุดประสงค์หลักก็เพื่อการขายสินค้าและบริการ แต่การเน้นขายมากเกินไปจะทำให้คนรู้สึกเบื่อ รู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านั้นไม่มีประโยชน์เสียเวลาที่จะอ่าน คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะยอมนั่งอ่านโฆษณา คือคนที่ตั้งใจจะซื้อสินค้าแน่นอนอยู่แล้ว แต่คนส่วนมากโดยเฉพาะในโลกโซเชี่ยล เข้ามาเพื่อค้นหาข้อมูลที่พวกเขาต้องการรู้และเป็นประโยชน์ น่าสนใจ ดังนั้นจึงต้องใส่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เข้าไปและอาจจบด้วยเนื้อหาการขายที่พอเหมาะพอดี

Content ที่ดีก็เปรียบได้กับเพลงดี ๆ สักเพลงที่ทำให้คนชอบและอยากที่จะฟังเพลงนั้นจนจบเพลง ด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อจะทำให้ content น่าสนใจและเกิดความแตกต่างได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *